Узагальнена інформація

Про роботу зі зверненнями громадян,  які надійшли до райдержадміністрації за  І квартал 2018 року

Відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Закону України „Про звернення громадян” та Інструкції з діловодства за зверненнями Берегівською райдержадміністрацією вживаються заходи щодо поліпшення роботи зі зверненнями громадян.

Головою райдержадміністрації, як цього вимагає Указ Президента,  узято під особистий контроль розгляд звернень та забезпечено першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України.

Відповідно до зазначеного Указу керівництвом райдержадміністрації, здійснюються особисті прийоми громадян чотири рази на місяць кожним, у тому числі і два виїзні. Графіки прийому громадян керівників обласної та районної державної адміністрації вивішені на видних місцях у райдержадміністрації,  виконкомах місцевих рад району.

Протягом І кварталу 2018 року керівництвом райдержадміністрації проведено 24 особисті прийоми громадян у райдержадміністрації та 24 виїзні прийоми громадян за місцем їх проживання. На цих прийомах громадяни  звернулися з питань надання матеріальної допомоги, покращення матеріально-технічного стану бюджетних установ. Згідно з графіком виїзні прийоми громадян відбулися у всіх  населених пунктах району. Керівництвом райдержадміністрації прийнято 12 громадян у райдержадміністрації, у тому числі головою райдержадміністрації – 3, аналогічно на виїзних прийомах 3 громадян, головою – 3.

З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, вжиття додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення, роз’яснення конституційних прав і свобод людини і громадянина та засобів їх захисту, за звітний період були проведені у райдержадміністрації  „гарячі лінії” та телефонна лінія „Запитай у влади” згідно з затвердженим графіком.

Райдержадміністрація здійснює взаємодію з органами місцевого самоврядування шляхом проведення виїзних прийомів громадян. Здійснюється постійний контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян. Щомісячно до 5 –го числа проводиться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, що надійшли до Президента України, Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації і були направлені для розгляду за належністю до райдержадміністрації. За звітний період відбулося   3 засідання.

30 січня 2018 року обговорено на засіданні колегії Берегівської райдержадміністрації питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2017 році”. За підсумками колегії видано доручення голови райдержадміністрації 30.01.18 № 02-8/1.

Відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 здійснено всі організаційні заходи щодо виконання його положень. Затверджені графіки на 2018 рік:

виїзного  прийому громадян першим заступником голови, заступником  голови та керівником апарату райдержадміністрації на І   квартал 2018 року  (роз. 11.01.2018 № 12);

виїзного прийому громадян головою райдержадміністрації та головою районної ради на І квартал 2018 року ( спільне розп. 11.01.2018 № 1);

перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад;

звітування керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів державної адміністрації, головами місцевих рад району перед головою райдержадміністрації про роботу зі зверненнями  громадян;

проведення „гарячих ліній”.

У планах роботи загального відділу апарату Берегівської райдержадміністрації на І квартал 2018 року передбачено виконання заходів, розроблених на виконання вимог Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008.

За  І квартал 2018 року до райдержадміністрації надійшло 84 звернення громадян, що на 17 звернень менше відповідного періоду минулого року. Із них: усних – 15-10,9% (за 2017 рік – 11), письмових – 43-50,5% (за 2017 рік – 51), від ОДА- 3-2,9%(за 2017 рік -3), від інших органів 23-35,7%(за 2017 рік 36).

Зареєстровано 4 колективні звернення.

За звітний період надійшло 1 повторне звернення.  Всього за звітний період на контролі перебувало 84 звернення громадян . Вирішено позитивно 45 заяв і скарг (52,5%). На 22 (25%) звернення надано роз’яснення та необхідну інформацію, 1(1,1%) звернення відмовлено у задоволенні, а 18 (21,4%) звернень  у стадії розгляду (вирішення).

Звернень, які розглянуті з порушенням термінів, відсутні.

Найбільше звернень надійшло від інвалідів – 18, ветеранів праці та пенсіонерів – 31.

За звітній період найбільше звернень зареєстровано з питань, соціального захисту – 56 (66,6%), земельних відносин-12 (14,2%).

Як свідчить аналіз,  найбільша кількість звернень, пов’язані з питанням соціального захисту, передусім соціальних виплат та субсидій, наданням одноразової грошової допомоги. Для забезпечення цих виплат щороку затверджується програма „Турбота”. Протягом   І кварталу 2018 року для реалізації заходів програми виділено кошти у сумі 43965,5 грн .

Згідно з графіком перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад за звітний період проведено перевірки  згідно з затвердженим графіком. За наслідками перевірки підготовлені довідки. Щомісячно проводяться дні  контролю.

У січні 2018 року голова Берегівської державної адміністрації звітувався з питань роботи зі зверненнями громадян перед головою обласної державної адміністрації.

Райдержадміністрацією продовжується робота з виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008.