Узагальнена інформація

Про роботу зі зверненнями громадян,  які надійшли

до райдержадміністрації за 2019 рік

Відповідно   до   Указу   Президента  України  від  7  лютого  2008  року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Закону України „Про звернення громадян” та Інструкції з діловодства за зверненнями Берегівською райдержадміністрацією вживаються заходи щодо поліпшення роботи зі зверненнями громадян.

Головою райдержадміністрації, як цього вимагає Указ Президента,  узято під особистий контроль розгляд звернень та забезпечено першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України.

Відповідно до зазначеного Указу керівництвом райдержадміністрації, здійснюються особисті прийоми громадян чотири рази на місяць кожним, у тому числі і два виїзні. Графіки прийому громадян керівників обласної та районної державних адміністрацій вивішені на видних місцях у райдержадміністрації,  виконкомах місцевих рад району.

Протягом 2019 року керівництвом райдержадміністрації проведено 96 особисті прийоми громадян у райдержадміністрації та 96 виїзні прийоми громадян за місцем їх проживання. На цих прийомах громадяни  звернулися з питань надання матеріальної допомоги. Згідно з графіком виїзні прийоми громадян відбулися у всіх  населених пунктах району. Керівництвом райдержадміністрації прийнято 65 громадян у райдержадміністрації, у тому числі головою райдержадміністрації – 9, аналогічно на виїзних прийомах 9 громадян, головою – 2.

З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, вжиття додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення, роз’яснення конституційних прав і свобод людини і громадянина та засобів їх захисту, за звітний період були проведені у райдержадміністрації  „гарячі лінії” та телефонна лінія „Запитай у влади” згідно з затвердженим графіками.

 Райдержадміністрація здійснює взаємодію з органами місцевого самоврядування шляхом проведення виїзних прийомів громадян. Здійснюється постійний контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян. Щомісячно до 5 –го числа проводиться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, що надійшли до Президента України, Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації і були направлені для розгляду за належністю до райдержадміністрації. За звітний період відбулося  12 засідань.

3 січня 2019 року проведено нараду при керівнику апарату райдержадміністрації про підсумки роботи із  зверненнями громадян, що надійшло до райдержадміністрації у 2018 році.

31 січня 2019 року обговорено на засіданні колегії Берегівської райдержадміністрації питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2018 році”.

2 квітня проведено нараду при голові райдержадміністрації про організацію роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації.

2 жовтня проведено нараду при голові райдержадміністрації про організацію роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації.

Відповідно  до  вимог  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 здійснено всі організаційні заходи щодо виконання його положень. Затверджені графіки на 2019 рік:

виїзного  прийому громадян першим заступником голови, заступником  голови та керівником апарату райдержадміністрації на 2018 рік  (розпорядження  29.12.2018 № 577, 09.04.2019 № 119, 27.06.2019 № 216 08.10.2019 № 326);

виїзного прийому громадян головою райдержадміністрації та головою районної ради на 2018 рік (спільне розпорядження 29.12.2018 № 28, 08.04.2019 № 7, 27.06.2019  № 11, 08.10.2019 № 20);

перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад;

звітування керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів державної адміністрації, головами місцевих рад району перед головою райдержадміністрації про роботу зі зверненнями  громадян;

проведення „гарячих ліній”.

У планах роботи загального відділу апарату Берегівської райдержадміністрації на 2019 рік передбачено виконання заходів, розроблених на виконання вимог Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008.

За  2019 рік до райдержадміністрації надійшло 247 звернення громадян, що на 54 звернень менше відповідного періоду минулого року. Із них: усних – 65 -26,3 % (за 2018 рік – 59), письмових – 182 -73,7% (за 2018 рік – 363), у тому числі від ОДА – 6 – 2,4 % (за 2018 рік – 21), від інших органів 62 – 25,1 % (за 2018 рік 57).

 За звітний період надійшло 5 повторних звернень.  Зареєстровано 7 колективних звернень. Всього за звітний період на контролі перебувало 147 звернень громадян. Вирішено позитивно 151 заяв і скарг (61,1%). На 82 (33,2%) звернення надано роз’яснення та необхідну інформацію, 6 (2,4%) звернень відмовлено у задоволенні, 6 (2,4 %) звернень  у стадії розгляду (вирішення), 2 (0,9%) звернення надіслано на розгляд за належністю.

Звернення, які розглянуті з порушенням термінів, відсутні.

Найбільше звернень надійшло від інвалідів, ветеранів праці, пенсіонерів та інших громадян –246.

За звітній період найбільше звернень зареєстровано з питань, соціального захисту – 189 (76,5 %), земельних відносин – 19 (7,7%), інші питання – 39 (15,8%).

Як свідчить аналіз,  найбільша кількість звернень, пов’язані з питанням соціального захисту, передусім соціальних виплат та субсидій, наданням одноразової грошової допомоги. Для забезпечення цих виплат щороку затверджується програма „Турбота”. Протягом   2019 року для реалізації заходів програми виділено кошти у сумі 188000 грн.

Згідно з графіком перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад за звітний період проведено перевірки  згідно з затвердженим графіком. За наслідками перевірки підготовлені довідки. Щомісячно проводяться дні  контролю.

Згідно з затвердженим графіком проведено перевірки додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад.

У січні 2019 року голова Берегівської державної адміністрації звітувався з питань роботи зі зверненнями громадян перед головою обласної державної адміністрації.

Райдержадміністрацією продовжується робота з виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008.

Додаток: Дані про звернення громадян, що надійшли до місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком.