Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Детальний план території для розміщення агровиробничого комлексу на території Гатянської сільської ради, за межами населеного пункту, Берегівського району

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Берегівська районна державна адміністрація

ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ТА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

ДАТА ПОЧАТКУ ТА СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки до детального плану території для розміщення агровиробничого комлексу на території Гатянської сільської ради, за межами населеного пункту, Берегівського району розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 10 червня 2019 року на сайті Берегівської РДА http://bereg-rda.gov.ua/ та триватиме до 10 липня 2019 р.

СПОСОБИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

16 липня 2019 року о десятій годині в приміщенні Гатянської сільської ради за адресою: с.Гать, вул.Головна, 56а, Берегівського району Закарпатської області.

Ознайомитися з проектом Детального плану території та отримати додаткову інформацію можна за адресами:

90200, Закарпатська область, м. Берегове, вул. Мукачівська, буд. 6 тел.(03141) 4-32-09;

90231, Закарпатська область, Берегівський район, с.Гать, вул. Головна, 56а.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЙОГО ПОШТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ

Зауваження і пропозиції до Звіту із стратегічної екологічної оцінки, проекту Детального плану території подаються до: Берегівської РДА, 90200, Закарпатська обл., м. Берегове, вул.Мукачівська, буд. 6. Відповідальна особа: начальник відділу містобудування та архітектури Берегівської районної державної адміністрації Петра Тетяна Прокопівна, тел. (03141) 2-30-06, e-mail: admin.beregrda@carpathia.gov.ua

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто до 10 липня 2019 року.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАЯВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ НАСЕЛЕННЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

88017, Закарпатська обл., м. Берегове, вул.Мукачівська, буд. 6

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування відсутня.

ЗВIТ СЕО

Детальний план території