Військові навчальні заклади чекають нових курсантів. Вибирай професію захисника!

До уваги випускників і абітурієнтів! Якщо ви ще не визначилися із вузом, в якому ви хотіли здобути освіту, пропонуємо вам ознайомитися із вищими військовими навчали ми закладами України.

Навчання військових фахівців у ВВНЗ та ВНП ВНЗ здійснюється за схемами підготовки “курсант” або “студент – курсант”. За схемою “курсант” підготовка військових фахівців здійснюється у статусі військовослужбовця протягом усього терміну навчання. Схема “студент – курсант” передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та у статусі військовослужбовця на випускному курсі.

До ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “курсант”, приймаються за власним бажанням громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
особи із числа цивільної молоді віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;
військовослужбовці та військовозобов’язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу.

До ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “студент – курсант”, приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
особи із числа цивільної молоді віком до 21 року;
військовозобов’язані віком до 23 років.
Випускники ВВНЗ (ВНП ВНЗ) отримують вищу військово-спеціальну освіту, диплом державного зразка про повну (або базову) вищу освіту та відповідну кваліфікацію гарантоване працевлаштування.

Перелік вищих військових навчальних закладів, що будуть проводити відбір кандидатів у 2019 році:

Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32
сайт: http://www.asv.gov.ua
Здійснює підготовк за спеціальностями:
управління діями підрозділів механізованих військ, танкових підрозділів, підрозділів ракетних військ, підрозділів артилерії,підрозділів інженерних військ, експлуатація та ремонт озброєння і техніки інженерних військ, комплекси, прилади та пристрої артилерійської розвідки, системи та пристрої ракетних комплексів, виховна та соціально-психологічна робота у підрозділах, на кораблях(за видами Збройних Сил), культурно-виховна, просвітницька робота та організація дозвілля у військах, диригування військовими оркестрами (ансамблями пісні і танцю), оркестрові духові та ударні інструменти.

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79
сайт: www.hups.mil.gov.ua
Здійснює підготовку офіцерів Повітряних Сил, військ протиповітряної оборони Сухопутних військ; фахівців з експлуатації систем електропостачання військ; автоматизованих систем управління озброєнням, зенітних ракетних військ, військових льотчиків, штурманів, офіцерів бойового управління авіацією, радіотехнічного та аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації, спеціалістів інженерно-авіаційної служби, метрологів.

Військова академія (м.Одеса)

65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10
сайт: http://www.vaodessa.org.ua

Здійснює підготовку офіцерів за спеціальностями:
управління діями підрозділів високомобільних-десантних військ, військової розвідки і спеціального призначення, експлуатація та ремонт ракетно-артилерійського озброєння, автомобільна техніка, з тилового (речового, продовольчого) забезпечення.

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

03127, м. Київ-127, пр. Глушкова, 2, кор. 8, або 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64
сайт: http://www.mil.univ.kiev.ua
Здійснює підготовку  за спеціальностями: міжнародна інформація, в тому числі за спеціалізацією розвідувально-інформаційне забезпечення діяльності військ; геоінформаційні системи і технології, управління діями топогеодезичних і навігаційних підрозділів.

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

10004, м. Житомир, проспект Миру, 22
сайт: www.zvir.zt.ua
Здійснює підготовку офіцерів розвідка, радіоелектронна боротьба), з експлуатації систем та засобів автоматизації управління військами і озброєнням, з будівництва та експлуатації аеродромів, служби паливно-за спеціальностями: радіоелектронні комплекси та системи озброєння (радіорозвідка, радіотехнічна мастильних матеріалів для авіації.

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1
сайт: viti.edu.ua
Здійснює підготовку офіцерів-зв’язківців, фахівців з експлуатації та математичного забезпечення автоматизованих систем управління військами, систем криптографічного і технічного захисту інформації.

Національний технічний університет «Харківский політехничний інститут»

61034, м. Харків-34, вул. Полтавський шлях, 192
сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/military
Здійснює підготовку офіцерів – фахівців за спеціальностями: “Забезпечення військ (Сил)”; “Озброєння та військова техніка”.

Військові коледжі сержантського (старшинського) складу вищих військових навчальних закладів, які здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб сержантського (старшинського) складу у ЗС України

Військові коледжі сержантського (старшинського) складу приймають на навчання та здійснюють підготовку військових фахівців з вищою освітою за ступенем молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційним рівнем —молодший спеціаліст).

Військовий коледж сержантського складу Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного
79012, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32.
Тел.: (032) 238-65-34,(032) 258-45-07.

Здійснює підготовку військових фахівців з організації перевезень і управління на автотранспорті, ремонту та обслуговування автомобільної техніки військ, експлуатації інженерної техніки, організації зберігання та обслуговування озброєння та військового майна, радіаційного, хімічного та бактеріологічного контролю у військових частинах (підрозділах), організації протипожежного захисту, адміністрування у військових підрозділах.

Схема підготовки — курсант.

Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
36012, м. Полтава-12, вул. Зінківська, 44.
Тел.: (053) 253-42-15.
Здійснює підготовку військових фахівців з експлуатації засобів радіозв’язку, електрозв’язку, радіорелейного та космічного зв’язку, та військових засобів обчислювальної техніки.
Схема підготовки — курсант.
Військові коледжі вищих військових навчальних закладів також здійснюють підготовку студентів за контрактною формою навчання за цивільними спеціальностями.
Повний перелік вищих військових навчальних закладів розміщено на сайті МОУ – mil.gov.ua.

Також до вашої уваги Довідник вступнику до ВВНЗ