Щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

30 травня 2019 року прийнятий Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.
Внесені зміни до таких законодавчих актів України:
статтю 182 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти в такій редакції:
„Стаття 182.Відпустка працівникам, які усиновили дитину (дітей)

Працівникам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв”язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної рішенням суду про усиновлення дитини.Така відпустка надається за умови, що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини

У разі усиновлення дитини (дітей) подружжям зазначена відпустка надається одному з подружжя на їх розсуд.
Працівникам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надається відпустка для догляду за дитиною на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу.
у Законі України „Про відпустки” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р о., № 2, ст. 4; 2004 р. №7, ст.55; 2009 р., №7, ст.70; 2011 р., № 27, ст. 227)
частину другу статті виключити;
у статті 18 зі значком 1:
у частині першій слова „старше трьох років” виключити, а після слів „набрання законної сили рішенням” доповнити словом „суду”;
частину другу після слів „набрання законної сили рішенням” доповнити словом „суду”.

Служба у справах дітей Берегівської райдержадміністрації