Звернення до Європейського суду із заявою

Якщо Ви вирішили звернутися до Європейського суду з прав людини (далі – Суд) і, вважаєте, що Ваші права викладені в Конвенції та Протоколах № 1, 4, 6. 7, 12 і 13 до неї, порушені, то слід пересвідчитися, що Ваша заява відповідає усім вимогам Регламенту Суду.
Звертаємо увагу, що Європейський суд не є апеляційною інстанцією по відношенню до національних судів та не може скасовувати чи міняти рішення суду України.
Відповідно до статті 47 Регламенту Суду заява повинна містити всю інформацію, яка вимагається у відповідних частинах формуляру. В ній мають бути зазначені:
1) ім’я, дата народження, громадянство та адреса заявника і, якщо заявник є юридичною особою, повна назва, дата створення чи реєстрації, офіційний реєстраційний номер (за наявності) та офіційна адреса;
2) якщо у заявника є представник, ім’я останнього, адреса, номери телефону і факсу та електронна адреса;
3) якщо у заявника є представник, дата та оригінал підпису заявника в розділі формуляру, відведеного для довіреності; також у цьому розділі формуляру має бути оригінал підпису представника на підтвердження його/її згоди діяти в інтересах заявника;
4) найменування Договірної Сторони або Сторін, проти яких подається заява; (e) стислий і розбірливий виклад фактів;
5) стислий і розбірливий виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції та відповідних аргументів;
6) стислий виклад інформації про дотримання заявником умов прийнятності, викладених у статті 35 § 1 Конвенції. Документи, які додаються до заяви, повинні бути надані в хронологічному порядку, пронумеровані та чітко позначені.
Формуляр заяви повинен бути підписаний заявником чи його представником. До нього слід додати:
1) копії документів щодо судових та інших рішень чи заходів, на які скаржиться заявник;
2) копії документів та рішень, які показують, що заявник використав усі внутрішні засоби правового захисту, а також дотримався терміну, вказаного у статті 35 § 1 Конвенції;
3) за наявності, копії документів стосовно будь-якої іншої процедури міжнародного розслідування чи врегулювання, які мають відношення до справи;
4) якщо заявник є юридичною особою, як це визначено в пункті 1 (а) статті 47, документ(и) на підтвердження того, що фізична особа, яка подала заяву, має право або уповноважена представляти інтереси заявника.
Документи, які додаються на підтримку заяви, повинні бути надані в хронологічному порядку, пронумеровані та чітко позначені.
Формуляр заяви можна завантажити на Інтернет-сайті Суду: www.echr.coe.int/applicants. Не допускається жоден інший формуляр.
Після оформлення належним чином заяви, до Суду заяви надсилаються тільки поштою (Адреса, на яку треба відіслати формуляр заяви: The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 STRASBOURG CEDEX, FRANCE). Звертаємо увагу на те, що заява, яка не надіслана поштою, Судом не буде розглядатися така заява.
Розгляд Вашої заяви, яка перебуває у провадженні Європейського суд з прав людини здійснюється безкоштовно та не потрібно приїжджати в Страсбург особисто і представляти Вашу справу усно. Вас своєчасно повідомляють про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі.

Начальник Берегівського РВ ДВС

ГТУЮ у Закарпатській області         Василь ХИМИЧ