Корупція – негативне явище, яке треба нейтралізувати

В реаліях сьогодення корупція є одним із найбільш негативних проявів зловживання посадовими особами своїми повноваженнями та є руйнівним механізмом, який сприяє негативному ставленню громадян до осіб, які виконують функції держави та місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” корупція – використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Корупція становить реальну загрозу національній безпеці України, а запобігання та протидія їй має бути віднесена до найвищих пріоритетів держави.Одним із головним чинників, який може вплинути на подолання вищезазначеного поняття,є відношення населення до цієї проблеми.

Статистичні дані у державі показують, що більше половини українського населення схильне до корупційного правопорушення у випадку, якщо це вплине на розв’язання їх проблеми або покращить ситуацію, яка у них виникла в результаті певних правовідносин.

Проведення інформаційних заходів та роз’яснювальної роботи щодо основних положень антикорупційного законодавства, допоможе попередити ймовірність вчинення корупційних правопорушень або порушень, пов’язаних з корупцією. Важливим чинником для боротьби з корупцією є громадянська свідомість, яка має вплив на життя у нашій державі, оскільки досліджуване негативне явище гальмує розвиток України.

Негативна сила корупції проявляється у падінні авторитету країни, органів державної влади, падінні моральних цінностей у суспільстві, у проникненні кримінальної складової у державно-управлінські та суспільні відносини.Окрім цього, ознакою корупції є те, що вона в більшій мірі є латентною, тобто прихованою. Як показує практика, корупцію нелегко виявити, важко розслідувати і ще складніше притягнути до відповідальності винних осіб.

Потребують уваги заходи, пов’язані з активізацією участі населення в інформуванні органів, уповноважених на боротьбу з корупцією, про відомі їм факти корупції. Закон України “Про запобігання корупції” містить роз’яснення про захист викривачів. Стаття 53 вищевказаного Закону зазначає:

1.Викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави.

  1. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші, спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”.
  2. Для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися всіма видами правової допомоги, передбаченої Законом України “Про безоплатну правову допомогу”, або залучити адвоката самостійно.

Таким чином, держава забезпечує захист громадян, які здійснюють заходи, спрямовані на подолання корупції