Залучення понятих у виконавчому провадженні

Відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про виконавче провадження» (надалі – Закону), для проведення виконавчих дій виконавець за потреби залучає понятих, працівників поліції, представників органів опіки і піклування, інших органів та установ у порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до пункту 15 частини 3 статті 18 Закону, виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право залучати в установленому порядку понятих, працівників поліції, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для проведення оцінки майна – суб’єктів оціночної діяльності суб’єктів господарювання.
Відповідно до вимог частини 3 статті 19 Закону, учасники виконавчого провадження мають право надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.
Відповідно до вимог статті 22 Закону, виконавчі дії можуть проводитися у присутності понятих.
Присутність понятих є обов’язковою у випадку, передбаченому частиною третьою статті 53 цього Закону, а також у разі відсутності боржника або його представника під час вчинення виконавчих дій, пов’язаних з примусовим входженням на земельні ділянки, до нежитлових приміщень і сховищ, де зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернуто йому в натурі, до житла, іншого володіння особи для забезпечення примусового виселення з нього та вселення в нього, під час проведення опису, арешту, вилучення і передачі майна.
Понятими можуть бути будь-які дієздатні особи, які не мають особистої заінтересованості у вчиненні виконавчих дій і не пов’язані між собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв’язками, а також підлеглі учасників виконавчого провадження. Кількість понятих під час вчинення виконавчих дій не може бути меншою ніж дві особи.
Понятий має право знати, для участі у провадженні яких виконавчих дій його запрошено, на підставі якого виконавчого документа вони провадяться, а також робити зауваження з приводу провадження виконавчих дій. Зауваження понятого підлягають занесенню до акта відповідної виконавчої дії.
Понятий зобов’язаний засвідчити факт, зміст і результати виконавчих дій, під час провадження яких він був присутній. Перед початком виконавчих дій виконавець роз’яснює понятим їхні права і обов’язки, про що зазначається в акті.
Відповідно до частини 3 статті 53 Закону, готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються виконавцем у таких осіб у присутності понятих.
Разом з цим, стаття не визначає обов’язкового залучення понятих під час входження до будинків, квартир та інших приміщень, в яких перебуває дитина, яка має бути передана іншим особам відповідно до рішення суду, а також під час проведення огляду з метою виявлення майна боржника, та під час вчинення виконавчих дій у разі присутності боржника.
З метою об’єктивного та неупередженого вчинення державним виконавцем виконавчих дій та прийняття законних рішень, а також запобігання зловживань під час вчинення виконавчих дій рекомендовано у цих випадках залучати понятих.
Одночасно з цим рекомендується залучати понятих в ході виконання рішення про заборону вчиняти певні дії або утримання вчинення певних дій, проведення яких передбачено частину 4 статті 63 Закону, під час доведення до відома боржника резолютивної частини рішення.

 

Начальник Берегівського РВ ДВС
Південно-Західного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції
( м. Івано-Франківськ)  Василь ХИМИЧ