Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій (Стаття 13 Закону України «Про виконавче провадження»)

1. Під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Арешт на майно (кошти) накладається не пізніше наступного робочого дня після його виявлення, крім випадку, передбаченого частиною сьомою статті 26 цього Закону.

Виконання рішень іншими органами та установами

Відповідно до статті 6 (виконання рішень органами та установами) Закону України «Про виконавче провадження» :

  1. У випадках, передбачених законом, рішення щодо стягнення майна та коштів виконуються податковими органами, а рішення щодо стягнення коштів – банками та іншими фінансовими установами.
  2. Рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.
  3. У випадках, передбачених законом, рішення можуть виконуватися іншими органами.
  4. Органи та установи, зазначені в частинах першій – третій цієї статті, не є органами примусового виконання.

Начальник Берегівського РВ ДВС
Південно-Західного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції
( м. Івано-Франківськ) Василь ХИМИЧ

Протидія кібербулінгу

Кібербулінг – це один із різновидів булінгу (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, згідно статті 173-4 закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Ознаки кібербулінгу:

Перегляд аліментів: як зростуть виплати на дитину у 2021 році

З 1 січня 2021 року розміри аліментів на дітей залишаться без змін. Ці виплати залежать від прожиткового мінімуму, а він від 1 січня також залишився без змін, позаяк зріс від 1 грудня. Зростання прожиткового мінімуму та, відповідно аліментів на дітей 2021 року заплановане від 1 липня та 1 грудня.
Відповідно до вимог частини першої статті 71 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.

Заходи примусового виконання рішень

Відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» заходами примусового виконання рішень є:
1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами;
2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника;
3) вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні;
4) заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов’язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем;
5) інші заходи примусового характеру, передбачені Законом України «Про виконавче провадження».

 

Начальник Берегівського РВ ДВС
Південно-Західного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції
( м. Івано-Франківськ)
Василь ХИМИЧ
23.12.2020р.