Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

  1. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
  2. Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:

у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, – 50 відсотків;

за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, – 20 відсотків.

Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження

Сторони виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених Законом України «Про виконавче провадження», мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження, право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.

На які кошти не може бути звернено стягнення?

Стягнення не може бути звернено на такі виплати:
1) вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника;
2) компенсацію працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;
3) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;
4) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
5) допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
6) одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини;
7) допомогу при усиновленні дитини;
8) допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
9) допомогу на дітей одиноким матерям;
10) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;
11) допомогу на лікування;
12) допомогу на поховання;
13) щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
14) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.

СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ: ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ

Майбутнє кожної держави залежить від підростаючого покоління. Конституцією України передбачено, що батьки зобов’язані піклуватись про дітей до їх повноліття, а обов’язок держави – забезпечити реалізацію таких зобов’язань. Однією із найболючіших тем, що стосується багатьох українських сімей, залишається проблема належної виплати аліментів.

Основний законодавчий документ, за яким передбачено можливість виплати аліментів, є Сімейний кодекс України, в якому визначено, що є два варіанти вирішення способу виплати аліментів: за домовленістю та в судовому порядку.

Інформація про діяльність Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та підпорядкованих бюро правової допомоги за 2019 рік

Протягом  2019 року Мукачівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Місцевий центр) та підпорядкованими бюро правової допомоги (далі – Бюро), що є його відокремленими структурними підрозділами, зареєстровано 3716 звернень громадян з яких 3224 особам було надано правову консультації і491 особі складено письмову заяву про надання БВПД. Жодного з клієнтів не було переправлено до інших провайдерів надання БПД.

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 474  рішень  про надання БВПД та надано 257 доручень адвокатам і 249 штатним працівникам (представництво клієнта у суді або оформлення процесуальних документів).