Оздоровлення дітей

ВИТЯГ

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Міжнародного дитячого центру “Артек” за рахунок бюджетних коштів

1.1. Міжнародний дитячий центр “Артек” (далі – МДЦ “Артек”) є дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, у якому діти, що направляються на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування.

1.2. У МДЦ “Артек” організовуються оздоровчі та тематичні зміни.

Оздоровча зміна – період перебування дитини в МДЦ “Артек” не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

Тематична зміна – оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою.

Учасники тематичних змін – це діти, які беруть особисту або колективну участь у відповідних конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо, які проводяться під час тематичних змін.

1.3. До МДЦ “Артек” направляються діти віком:

у період з жовтня до квітня – від 10 до 16 років, а в період з травня до вересня – від 9 до 16 років, допускається направлення дітей віком від 8 до 17 років, якщо про це зазначено у відповідному наказі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

1.5. Бюджетні кошти спрямовуються Мінсім’ямолодьспортом на організацію оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей з багатодітних із малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд (далі – діти пільгових категорій).

1.6. Придбані за рахунок бюджетних коштів путівки до МДЦ “Артек” надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, за визначеною Мінсім’ямолодьспортом квотою.

2.3. Направлення дітей пільгових категорій до МДЦ “Артек” здійснюють Підрозділи відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до МДЦ “Артек” один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

III. Порядок надання путівок для оздоровлення та відпочинку в МДЦ “Артек”

3.1. Уповноважені працівники Підрозділів згідно із затвердженим планом-графіком змін на календарний р%