Узагальнена інформація

Про роботу зі зверненнями громадян,  які надійшли до

райдержадміністрації за  2016  рік

Відповідно  до   Указу   Президента   України   від   7 лютого 2008  року  № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Закону України „Про звернення громадян” та Інструкції з діловодства за зверненнями Берегівською райдержадміністрацією вживаються заходи щодо поліпшення роботи зі зверненнями громадян.

Головою райдержадміністрації, як цього вимагає Указ Президента,  узято під особистий контроль розгляд звернень та забезпечено першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України.

Відповідно до зазначеного Указу керівництвом райдержадміністрації, здійснюються особисті прийоми громадян чотири рази на місяць кожним, у тому числі і два виїзні. Графіки прийому громадян керівників обласної та районної державної адміністрації вивішені на видних місцях у райдержадміністрації,  виконкомах місцевих рад району.

Протягом 2016 року керівництвом райдержадміністрації проведено 96 особистих прийомів громадян у райдержадміністрації та  96 виїзних прийомів громадян за місцем їх проживання. На цих прийомах громадяни  звернулися  з питань надання матеріальної  допомоги,     покращення матеріально-технічного стану бюджетних установ, спірних земельних питань. Згідно з графіком виїзні прийоми громадян відбулися у всіх  населених пунктах району. Керівництвом райдержадміністрації прийнято 27 громадян у райдержадміністрації, у тому числі головою райдержадміністрації – 13, аналогічно на виїзних прийомах –40 громадян, головою – 13.

З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, вжиття додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення, роз’яснення конституційних прав і свобод людини і громадянина та засобів їх захисту, за звітний період були проведені у райдержадміністрації  „гарячі лінії” та телефонна лінія „Запитай у влади” згідно з затвердженим графіком.

Райдержадміністрація здійснює взаємодію з органами місцевого самоврядування шляхом проведення виїзних прийомів громадян. Здійснюється постійний контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян. Щомісячно до 5 –го числа проводиться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, що надійшли до Президента України, Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації і були направлені для розгляду за належністю до райдержадміністрації. За звітний період відбулося   12 засідань.

13 січня 2016 року на нараді при керівнику апарату райдержадміністрації заслухано підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2015 році.

29 січня 2016 року обговорено на засіданні колегії Берегівської райдержадміністрації питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2015 році ”. За підсумками колегії видано доручення голови райдержадміністрації 02.02.16 № 02-8/4.

23 березня 2016 року на нараді-семінарі з головами та секретарями сільських та селищної рад району заслухано питання щодо внесення змін до інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування.

29  квітня  2016 року  на  нараді  при  голові  райдержадміністрації  було заслухано питання  „Щодо організації  роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації ”.

13 липня 2016 року на нараді при керівнику апарату райдержадміністрації заслухано підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом першого півріччя 2016 року.

28 ліипня 2016 року обговорено на засіданні колегії Берегівської райдержадміністрації питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом першого півріччя 2016 року”.

4 листопада  2016 року  на  нараді  при  голові  райдержадміністрації  було заслухано питання  „Щодо організації  роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації ”.

Відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 здійснено всі організаційні заходи щодо виконання його положень. Затверджені графіки на 2016 рік:

виїзного  прийому громадян першим заступником голови, заступниками  голови, керівником апарату райдержадміністрації на І,ІІ,ІІІ,ІУ   квартали  2016 року  (роз.  04.01.2016 № 2, роз.12.04.2016 № 121 , роз. 05.07.2016 № 225, роз. 13.10.2016 № 357);

виїзного прийому громадян головою райдержадміністрації та головою районної ради на І,ІІ,ІІІ,ІУ   квартали 2016 року ( спільне розп.  04.01.2016 № 1, спільне розп. 12.04.2016  № 4, спільне розп. 06.07.2016 № 6, спільне розп, 13.10.2016 № 18);

особистого прийому громадян керівництвом, особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів та роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” в райдержадміністрації на 2016 рік (розп. 04.01.2016 № 1);

перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад;

звітування керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів державної адміністрації, головами місцевих рад району перед головою райдержадміністрації про роботу зі зверненнями  громадян;

проведення „гарячих ліній”.

У планах роботи загального відділу апарату Берегівської райдержадміністрації на І,ІІ ІІІ,ІУ квартали 2016 року передбачено виконання заходів, розроблених на виконання вимог Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008.

За    2016 рік до райдержадміністрації надійшло 437 звернення громадян, що на  158 звернень більше  відповідного періоду минулого року. Із них: усних – 73  – 16,7% (за 2015 рік – 38), письмових – 364 – 83,3% (за 2015 рік – 241), від ОДА- 19 – 4,3%, від інших органів 98 – 22,4 %.

Зареєстровано 12 колективних звернень. У колективних зверненнях порушувались питання щодо ремонту мосту в с.Чікош-Горонда; про введення додаткового автобусного маршруту в с.Косонь та с.Берегуйфолу; про перевезення пасажирів в с.Дийда;про відкриття додаткової шкільної групи та будівництво школи в с.Горонглаб та с.Данилівка.

З урахуванням колективних звернень до райдержадміністрації звернулись  762 громадян.

За звітний період надійшли 11  повторних звернень.  Всього за звітний період на контролі перебувало 437 звернення громадян . Вирішено позитивно 243 заяв і скарг (55,6%). На 168 (38,4%) звернення надано роз’яснення та необхідну інформацію, 6 (1,3 %)  звернень – відмовлено у задоволенні, а 20 (4,6%) звернень  у стадії розгляду (вирішення).

Звернень, які розглянуті з порушенням термінів, відсутні.

Найбільше звернень надійшло від учасників бойових дій – 28, ветеранів праці та пенсіонерів – 33.

За звітній період найбільше звернень зареєстровано з питань, соціального захисту – 234 (53,5%), земельних відносин- 127 (29,1%) комунального та дорожнього господарства, благоустрою  –  11  (2,5%), транспорту і зв’язку – 6  (1,3%).

Як свідчить аналіз,  найбільша кількість звернень, пов’язані з питанням соціального захисту, передусім соціальних виплат та субсидій, наданням одноразової грошової допомоги. Для забезпечення цих виплат щороку затверджується програма „Турбота”. Протягом   2016 року для реалізації заходів програми виділено кошти у сумі  147200 грн .

Згідно з графіком перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад за звітний період проведено перевірки  згідно з затвердженим графіком. За наслідками перевірки підготовлені довідки. Щомісячно проводяться дні  контролю.

У січні 2016 року голова Берегівської державної адміністрації звітувався з питань роботи зі зверненнями громадян перед головою обласної державної адміністрації.

Райдержадміністрацією продовжується робота з виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008.